Strijp - Bedrijfsschool

 


Dit imposante gebouw dat bekend staat als de Philips Bedrijfsschool is sinds 1 augustus 2000 onderdeel van ROC Eindhoven en huisvest een aantal technische opleidingen. U kijkt hier op de hoofdingang aan de Frederiklaan 60a.

Nadat het in 1994 ter beschikking werd gesteld aan het Technisch Lyceum Eindhoven is deze school er na een grondige renovatie in december van dat jaar in getrokken. De hoofdingang werd hierbij verplaatst. Deze zat voorheen aan de Essenlaan.


Een heel oud plaatje van voor de oorlog. De extra etages op de lange vleugel zijn nog niet aanwezig.

Nadat al in de loop van het jaar de werkplaats in gebruik was genomen, vond de officiële opening plaats op 28 november 1929, tegelijk met die van het Philips Ontspanningsgebouw.
Vanaf de oprichting heeft de leiding van de school getracht meer te doen dan alleen een les te geven. Zo was er het dagelijkse kwartiertje gymnastiek op de binnenplaats (foto rechts in 1932). Gewapend met een soort megafoon leidde de gymleraar de oefeningen. Slechts de regen was in staat de dagelijkse happening te verstoren.

Na de herbouw van de school werden de oefeningen vervangen door een uur gym per week in de eigen gymzaal.
De bedrijfsschool is in de Tweede Wereldoorlog zodanig beschadigd dat er alleen een uitgebrand karkas van over was. Begin 1947 begon men direct met slopen en in april kon reeds de herbouw van start gaan.

Wat fier en Trots verheven stond,
is nu tot stof vergaan.
Tóch blijft het Beeld van 't kloek gebouw, ons steeds voor ogen staan.
Géén Licht straalt over Stad en Land, als 't duister d'aarde dekt.
Maar ééns wordt d'oude Glorie weer ten Leven opgewekt!Drie jaar later stond er een majestueus nieuw gebouw OA met een inhoud van 84.900 m3, een vloeroppervlak van 20.000 m2, bestaande uit 2,4 miljoen stenen, 9000 m3 gestort beton en 900.000 kg aan ijzerconstructies.
Op 1 september 1949 werden de theorielokalen in gebruik genomen. Het gebouw was uitgebreid met een kantine en een gymzaal. De lange vleugel was met enige etages verhoogd, zodat er, behalve de administratie, ook andere afdelingen konden worden gehuisvest.Vergelijk bovenstaande foto maar eens met deze uit 1930, gezien vanaf de Lijsbesstraat richting Kastanjelaan, met rechts de schoorsteen van de kartonnagefabriek; het houten gebouwtje links was de timmerwinkel.

Op de plaats van dit houten gebouwtje staat nu Panta Rhei.
In september 1954 begon de bouw van twee nieuwe vleugels ten behoeve van de afdeling onderwijs en een aantal commerciële afdelingen.

Bij het ontwerp van de herbouw was al met uitbreiding in de toekomst rekening gehouden.

Toch zouden de plannen nog enigszins gaan afwijken, aldus de tekst van het artikel hieronder."De nieuwe vleugel wordt negen verdiepingen hoog en zal in enigszins gebogen vorm worden gebouwd, zodat zij als het ware het jubileummonument dat zijn voltooiing nadert, zal omspannen. In deze nieuwe vleugel wordt ook de hoofdingang van het gehele gebouw aangebracht, de huidige hal blijft bestaan, maar de thans gebruikte tijdelijke ingang verdwijnt. De nieuwe vleugel krijgt eveneens een hal welke aansluit op de bestaande. Zoals men weet werd bij het optrekken van het hoofdgebouw al rekening gehouden met de uitbreiding zoals blijkt uit de onafgewerkte gevel boven de huidige ingang. Toen zijn ook reeds de fundamenten gelegd en tegelijktijd de kelderruimten aangebracht. Het architectenbureau Roostenburg, Verhave en Luyt te Den Haag maakte destijds het ontwerp voor het gehele gebouw en heeft thans ook het nieuwe gedeelte ontworpen. De nieuwe vleugel zal in afwijking van de bestaande bouw worden opgetrokken met een beton-skelet in plaats van met een staalconstructie. De uitbreiding zal, aldus de Philips Koerier tenslotte, anderhalf tot twee jaar in beslag nemen."

Het uitzicht vanuit deze vleugel anno 2002. Hiervan kunnen de medewerkers op de 8e etage dagelijks genieten. Op zo'n heldere dag is in de verte zelfs de TV-toren in Mierlo en de H.Brigida-kerk in Geldrop te zien.
Hier kijkt u uit richting PSV-stadion.En zo bracht menig vader zijn 12-jarige zoon voor het eerst naar deze school in de wetenschap hem een gedegen technische vakopleiding te laten volgen. Daarin is niet zo heel veel veranderd, behalve dan dat de zoon nu wat ouder is voor hij de opleiding volgt, en dat vader hem zeker niet meer brengt...

Bron: JNO 1928-1978,
met dank aan Jan Spoorenberg.