Strijp - Steentjeskerk

 


Deze mooie ansichtkaart toont de H. Antonius van Padua en O.L.Vr.Onbevl.Ontv. te Eindhoven,
in de volksmond beter bekend als de Steentjeskerk. De kerk werd in 1917 gebouwd onder de bezielende leiding van "bouwpastoor" Pulskens.
Architect was J.H.H. van Groenendael die ook de St. Pauluskerk in Woensel heeft ontworpen. Vanwege hoge kosten in oorlogstijd gebouwd met goedkope Zuid-Limburgse mergelstenen is er in de wijde omtrek geen kerk zoals deze te vinden.


De pastoor wilde graag een niet-gotische kerk zodat hij koos voor de bouwtrant van de Romeinse basiliek St.Laurentius. Daardoor heeft de kerk een praktische indeling en is de constructie zeer solide. Nadeel was de tochtige ingang, afgestemd op een warm klimaat, waardoor er later een glazen wand is aangebracht.

Deze foto dateert uit 1917 en toont de kerk (links) en pastorie (rechts) in aanbouw.In 1927 vierde pastoor Pulskens zijn
25-jarig priesterfeest. Voor die gelegenheid is de kerk prachtig versierd.

De parochianen schonken hem als cadeau glas-in-lood-ramen en het beeldhouwen van de kapittelen van de pilaren van de kerk.Deze foto is in de jaren '80 genomen vanaf de kruising Willemstraat met de Vonderweg in de richting van de Mathildelaan.
In 2003 kun je zo'n foto niet meer maken zonder de kerk voor het grootste deel aan het gezicht te onttrekken. Op het braakliggend terrein links op de hoek staat nu een modern kantoor.

Ook de lichtmasten van het PSV-stadion hebben plaats moeten maken voor een geheel andere aanblik.Ingesloten en omringd door kantoren, oude huizen en coffeeshops is het moeilijk om je deze kerk voor te stellen zoals hij er ongetwijfeld ooit moet hebben uitgezien. Rechts van de pastorie lag een prachtige tuin en aan de overkant was nog geen bebouwing.

Nadat de kerk in 1971 werd gesloten (Philips zou er een showroom van licht en geluid in vestigen) heeft hij jaren leeggestaan. In 1977 kwam het gebouw met kosterswoning op de gemeentelijke monumentelijst en na een grondigeopknapbeurt werd er in 1984 Museum Kempenland in gehuisvest.

Inmiddels is het Museum zodanig uit zijn voegen gegroeid dat het alweer op zoek is naar een andere ruimte. Wat er dan met de kerk gaat gebeuren?