Gestel - Genneperweg

 

Tegenwoordig is het hier een drukte van belang: joggers, wandelaars, fietsers (voor auto's is de weg afgesloten). Dat was vroeger wel anders. Het was een eenzame weg waar je als vrouw eigenlijk beter niet kon fietsen. Toch trotseerde menig dame haar angst, want het was wel de kortste weg van Gestel naar Stratum.

Net over het bruggetje voorbij de Genneper Watermolen liggen deze woningen nrs. 169 en 171 gebroederlijk naast elkaar. De boerderij van Kapteijns was ooit bezit van de molenaar.Achter het huis van de familie Pennings was een moffelwerkplaats gevestigd.

Direct naast hun huis lag vroeger de ingang van voetbalvereniging Veloc met de voetbalvelden achter de boerderij van Kapteijns. Nog later was er een heliport gevestigd en daarna de verkeersschool.

Beide huizen zijn op dit moment eigendom van de gemeente en staan op de monumentenlijst.Op de splitsing met het Tongelreeppad links ligt de Genneper Hoeve, gebouwd rond 1850 en achtereenvolgens eigendom geweest van de families Renders en Van Schooten.

Sinds 29 juni 2002 is de boerderij, die deel uitmaakt van de Genneper Parken, in gebruik als ecologische boerderij en 7 dagen per week gratis toegankelijk voor het publiek.Door middel van koeien, varkens, honderden scharrelkippen, de kaasmakerij en de boerderijwinkel wordt het bedrijf op termijn geacht zichzelf te kunnen bedruipen..Op dezelfde splitsing aan de Tongelreeppad nr. 2 ligt rechts dit schattige houten huisje. Op het naambordje staat Atelier Pierre Jacobs.
Dit was een bekende schilder die van 1947 tot aan zijn dood in 1963 in dit huisje heeft gewoond.
Genneperweg nr. 152, een eindje verderop aan de rechterkant.

Wie hier iets meer over weet te vertellen mag het mailen naar:Deze idyllische foto van de kaasboerderij aan de Genneperweg in de sneeuw werd ons begin januari 2004 toegezonden en sierde enige tijd de startpagina van onze site.

Inzender is Jan Gerhard Kuiper.

Onze dank hiervoor.