Stratum - Eikenburg deel 2

 

De achterzijde van het oude gebouw waarin anno 2003 het ROC is gevestigd.

Het schoolgebouw uit 1924 valt net links buiten de foto. Links ziet u de school van 1908-1910. Rechts daarvan het in 1895 in gebruik genomen schoolgebouw.
De lichte verkleuring in de gevel geeft de plaats aan waar het haakse school-gebouw heeft gestaan waarin tussen 1910 en 1924 werd lesgegeven.Het oudste gedeelte van het huidige pensionaat (refters-school-slaapzaal) in 1906.

Dit gedeelte stamt uit 1895.

 Voor enkele honderden guldens konden vroegere "tweeverdieners" voorkomen dat hun kroost voor galg en rad opgroeide. Een gedegen opleiding bij de paters, veel sporten, tekenles en Frans als voertaal, het moet voor die lagere school-jongens toch niet mee zijn gevallen.

Rechts: een van de vele prachtige lanen op Eikenburg, van waaruit je een onverwacht wijds uitzicht hebt over het terrein.Een der latere pastoors over zijn tijd op Eikenburg: "Alles was zo nieuw, het kennismaken met de jongens zo spontaan, de Broeders zo hartelijk en behulpzaam, de boterhammen smaakten zo lekker, we mochten roken, snoepen, enz. Thuis zou dat niet waar geweest zijn. Doch hier ook niet altijd, wat ik later wel begreep. Dit alles diende om er de goede stemming in te brengen. Daarna werd er de hand aan gehouden om door gebed en studie te komen tot een geregeld en plichtbeseffend leven."Een vroege herfstwandeling levert dergelijke schitterende taferelen op.

"...recreatie op de speelplaats, in de speelzaal, op wandeling, in het bos, in het water, voetballen, croquetten, boogschieten, vissen, eekhoorntjes vangen..."

Het is hier nu zo stil, dat je zelfs de geluiden van de nabijgelegen snelweg amper hoort...Omdat sigarenfabrikant Henri van Abbe de glas-in-loodramen voor de nieuwe kapel uit 1924 geschonken had, stelden de broeders dit stukje grond aan de Roostenlaan aan hem beschikbaar voor de bouw van zijn mausoleum.

Ook de andere leden van de familie Van Abbe worden hier begraven.

 Een laatste blik over het prachtige voorterrein: de herfst toont alle kleuren maar even, straks is alles weer kaal...

 

 

 

 

naar Eikenburg deel 1.