Stratum - Huize De Burgh

 


Aan de Geldropseweg 170 in Stratum ligt dit prachtige landhuis, ontworpen door architect J.Th.J. Cuypers en gebouwd in 1913 voor de familie Smits van Oyen.

Dit beeld van Sint Josef met het kind siert het gazon aan de achterzijde tussen Huize De Burgh en de bijbehorende kapel. In zijn linkerhand draagt Sint Josef de kerk.

De rechterfoto van een jonge Stratumse schone werd in de jaren veertig van de vorige eeuw genomen.


's Winters in het vroege ochtendlicht.

Er is zojuist een buitje sneeuw gevallen.
Een enkele wandelaar laat zijn hond uit en kijkt verbaasd naar de fotograaf die de kou trotseert om dit mooie beeld vast te leggen.

Links Huize De Burgh en rechts de kapel waar men tegenwoordig zijn wettelijk huwelijk kan laten voltrekken.Waar nu Huize De Burgh staat, stond vroeger een echt kasteeltje, een vierkant blok steen, erg massief en zonder versieringen, een echte "burcht" dus.
Het was omringd door een diepe gracht, die aan de achterzijde uitmondde in een grote zwanenvijver waar 's winters naar hartelust mocht worden geschaatst. Aan de voorzijde lag de hoofdingang met inrit met mooie naar buiten gebogen hekken. Alle omringende grond, landerijen, boerderijen, bossen tot aan de Voorterweg en nog verder tot aan Poeijers was eigendom van De Burgh.Op deze ansicht uit 1925 heet de villa nog "de Burgt". Overigens is dit nu nog de naam die men in volksmond hanteert.

Op het einde van de 19e eeuw werd het kasteel bewoond door de familie Van Rekum, een gezin met 24 kinderen, van wie er 19 in leven bleven! Een zoon werd zelfs burgemeester van Stratum en heeft er veel goed werk verricht. Toen het kasteel in 1913 werd gekocht door Smits van Oyen-Hendriks werd het kasteel vervangen door deze prachtige villa.
De trouwkapel, gezien vanaf de fotolokatie. Van hieruit heeft men een fraai zicht op de achterzijde van De Burgh.

De jongste dochter van Van Rekum, die vrijgezel was gebleven, mocht ook na 1913 de villa bewonen.

Bron: Herman de Groot, Herinneringen aan Stratum rond de eeuwwisseling.
In 1995 werden deze opnamen gemaakt van het interieur van De Burgh. Links de erker en rechts een glas-in-lood raam. Foto's: E. Smits van Oyen.