Tongelre - Het Beukenlaantje

 


Ging u hier ook beukennootjes rapen? Zo prachtig lag het beukenlaantje aan de Koudenhovenseweg er 20 jaar geleden nog bij. Deze print van een oude dia heeft jarenlang in een vochtige kelder gelegen maar is desondanks nog erg fraai.

O.a. door grote verschillen in de waterstand en door de bouw van de nieuwe woonwijk Beauregard kregen de 150 jaar oude beuken veel te lijden.

 


De ene beuk na de andere sneuvelde en werd gerooid. Door de volharding van een enthousiaste actiegroep "De Beuk Erin" uit Tongelre is het beukenlaantje in 2002 geheel gerenoveerd en bewaard gebleven voor de toekomst.
Op hun uitgebreide website is hierover van alles te lezen:: www.wasven.nl.

Rechts: dezelfde situatie in 2003.
De akker links is woonwijk geworden en er zijn tientallen nieuwe beuken geplant.

 Enkele treurige beuken in 2001.

Omstreeks 1850 werden deze beuken geplant als onderdeel van een oprijlaan naar een oud kasteeltje.

Dit bestond uit een huis met boerderij en bijgebouwen en werd in 1874 herbouwd als Huize 't Hof. Tevens werd er een fraaie kasteeltuin aangelegd, die nu nog terug te vinden is. In 1920 kocht de heer Philips het landgoed aan en liet alles in 1930 slopen. De grond zou bestemd worden voor de uitbreidingsplannen van de gemeente Eindhoven. Toen deze niet doorgingen bouwde de heer Philips er een nieuwe boerderij.
Kasteelboerderij uit 1941 aan de Celebeslaan.

Deze is momenteel eigendom van de gemeente en nog volledig in oude staat.In 1928 vierde het Catharina-gilde uit Tongelre in de tuin voor Huize Het Hof haar 450-jarig bestaan. Op de foto "de guld" van het H. Kruis uit Gerwen

Links onder de bomen ligt het kasteel en rechts ziet u een gebakkraam. Deze foto werd genomen in de kasteeltuin die ook nu nog terug is te vinden op de open plek in het bos achter de kasteelboerderij. Er omheen staan een aantal waardevolle oude bomen, o.a. een 350-jarige plataan.Tot slot de mooiste afbeelding die er van het kasteel bewaard is gebleven: een ingekleurde oude ansichtkaart van Kunsthandel J. Bijnen uit Waalre uit 1910.