Woensel - Diaconessenhuis

 

Het ziekenhuis zoals wij vandaag kennen heeft zich ontwikkeld uit het Heilige Geesthuis, ook wel Godshuis genoemd. Deze werden beheerd door de Rooms-katholieke kerk. Daarvoor waren er de zogenaamde gasthuizen die altijd aan een klooster verbonden waren. Naast pelgrims en andere reizigers verschafte het gasthuis ook onderdak aan bejaarden en behoeftigen.
Na 1300 werd de band tussen kerk en gasthuizen steeds losser en werden de huizen, onder toezicht van het plaatselijke bestuur, geregeerd door Heilige Geestmeesters of gasthuismeesters.
Een kloostergasthuis is er in Eindhoven nooit geweest. In 1437, maar waarschijnlijk zelfs al omstreeks 1300 was er wel een gasthuis dat tevens stadhuis was. Maar er werd nooit iemand opgenomen om hem van zijn ziekte te genezen, dus het was geen ziekenhuis in de huidige betekenis van het woord.
Het Eindhovense Gasthuis was een passantenhuis, een verpleeghuis en een bejaardenhuis.

Een ziekenzaal in de zestiende eeuw. Ook de operaties werden in de zaal verricht.Bij een grote brand in 1554 ging het gasthuis verloren en heeft Eindhoven bijna 300 jaar geen gast- of verzorgingshuis gehad.
Pas in 1849 werd in de Rozemarijnstraat (nu Jan van Lieshoutstraat) een verzorgingshuis geopend. Eindhovenaren konden bij ziekte worden opgenomen en werden liefderijk verpleegd door zowel katholieke kloosterzusters als protestantse Diaconessen. In andere ziekenhuizen werd de verpleging vaak overgelaten aan lieden uit strafkoloniŽn of ontslagen zeeluiÖ
Uit dat ziekenhuis groeide later het binnenziekenhuis met een duidelijk katholiek karakter.
Doordat Philips personeel aantrok uit het gehele land maar vooral uit Drenthe,

groeide het aantal niet-katholieken in Eindhoven.
Eind jaren '20 zette een groep mannen en vrouwen zich in voor oprichting van een protestants-christelijk ziekenhuis in Eindhoven.
Dit ging echter niet zonder slag of stoot. Het werd een Diaconessenhuis.


De opening van het ziekenhuis met 25 bedden was op 14 januari 1933 aan de Parklaan 81 (foto rechts).
Al gauw bleek het ziekenhuis te klein, dus moest er een nieuw ziekenhuis komen. Op 13 januari 1940 werd het nieuwe ziekenhuis met 90 bedden geopend aan de Parklaan 97 (rechts).

De oorlog doorkruiste allerlei plannen, de financiŽn lieten te wensen over en het aantrekken van goede verpleegkundigen was een constante bron van zorg.

 

 

 

 

Een buitenopname aan de achterzijde


Ondanks alles groeide het ziekenhuis gestaag en kwamen er plannen voor nieuwbouw.
In 1962 werd begonnen met de bouw aan de Kennedylaan. Eind november 1966 vond de verhuizing plaats en op 22 april 1967 werd het officieel geopend. Een ziekenhuis met 350 bedden.

In de loop van de jaren wordt ook dit gebouw te klein en voldoet het niet meer aan de eisen van de tijd. Begin 1995 wordt een begin gemaakt met een ingrijpende renovatie die 4 jaar gaat duren. De grootste verandering aan de buitenkant is de brug die verdwijnt.
Op 1 januari 2002 fuseert het Diaconessenhuis Eindhoven met het Sint Joseph Ziekenhuis in Veldhoven en ontstaat het MŠxima Medisch Centrum.

 

 

 

Foto: Michiel Louwe.


Een bijdrage van Marianne Valk.
Geraadpleegde bronnen o.a.
Okkie Renovatius en het Diac-dossier.