Woensel - St. Petruskerk

 


Een beeld wat duizenden Eindhovenaren kennen: de kruising rondweg met de Kloosterdreef ter hoogte van de Woenselse Markt. Een fraai zomers sfeerplaatje van de oude St. Petruskerk, gefotografeerd door een parochiaan.

De geschiedenis van deze kerk gaat erg ver terug. In 1419 stond in de Oude Torenstraat al een St. Petruskerk, waarvan alleen de Oude Toren over is.
Nadat in 1800 de spits van de Oude Toren waaide en de bijbehorende kerk in 1815 werd gesloopt, ontstond er een


jarenlange discussie (de 80-jarige oorlog) over de plaats van herbouw van de kerk. Om een eind te maken aan de touw-trekkerij wees Mgr. Zwijssen in 1873 de plaats aan waar men een nieuwe kerk zou gaan bouwen: aan de toenmalige Fellenoordse kerkepad (nu: Klooster-dreef). Nadat op 18 juni 1874 de bouw was gestart, stortte een jaar later de in aanbouw zijnde toren in, terwijl in november tijdens een zware storm het dak werd beschadigd. Alle tegenslagen ten spijt werd de nieuwe kerk - zonder toren - op 26 april 1880 ingewijd.
Pas in 1912 werd de ingestorte toren vervangen door een nieuw ontwerp van L.J.P. Kooken, terwijl in 1916 de klokken in de nieuwe toren konden worden gehesen.
De kerk met bijbehorende pastorie lag oorspronkelijk midden in de akkers aan een zandpad. Door toedoen van de toenmalige pastoor Van Liempd hebben de zusters van Schijndel zich naast de kerk gevestigd. Kort daarop openden zij een meisjeschool en een rusthuis voor ouden van dagen.Al snel werd het zandpad bestraat en in 1896 bouwde men tegenover de kerk een nieuw raadhuis. Ook de villa van Van Woerkom is rond die tijd gebouwd.
Met de aanleg van de Woenselse Markt in 1903 ontstond langzaam maar zeker een nieuwe dorpskern.

Links: blik vanuit de Kloosterdreef richting Woenselse Markt na 1912.
In de verte ziet u nog net het markante torentje van het huis van Van Woerkum. In dit gemeentelijk monument is nu een apotheek gevestigd.
Rechts: interieuropname van de kerk.

 Interieur van de St. Petruskerk, gelegen aan de Kloosterdreef 29 te Woensel.
Dit rijksmonument werd ontworpen door architect H.J. van Tulder. L.J.P. Kooken
tekende voor de toren.

Het is een neogotische kruisbasiliek met als karakteristieke elementen in het interieur de bundelpijlers en de versieringen boven de scheibogen.
De altaren, communiebanken, preekstoel en biechtstoelen zijn gemaakt door de beeldhouwers C. Jansen en H. Jonkers.Op de interieurfoto's van de St. Petruskerk berust copyright.
Neem contact op met Eindhoven Toen en Nu als u deze wilt gebruiken. (Kape©2002/2003)Geraadpleegde bronnen: o.a. Martin H.G. op den Buijs,
Stadgenoten, Groot Woensels Memoriaal deel 2