Woensel - Het leven in Philipswijk - 1

 


Het gebeurt slechts zelden dat er over het leven in een hechte leefgemeenschap als die van Philipswijk zulke fraaie foto's beschikbaar komen. Welnu, dank zij de familie Gelten, bestaande uit Ad en Reina Gelten, Els Gelten-Meijer en Mevr. H. Meijer - Edens en de medewerking van (klein)dochter Margo zijn deze fantastische pagina's gerealiseerd met foto's uit een periode waar alle oud-Philipswijkers nog met veel heimwee aan terug denken. Rechts: de oude situatie en in het groen de nog resterende woningen.Omstreeks 1935:
Ad Gelten (met hondje) samen met de dames Kielenstein (Philipswijk 30) en Toos Engelen (rechts, Philipswijk 21).

De foto is gemaakt bij het huis van de familie Gelten (Philipswijk 20).

De bloempot op de achtergrond is ook vandaag de dag nog terug te vinden in de tuin bij nummer 20.
"Het Zaaltje" was het gemeenschapshuis van de Philipswijk. Het gemeenschaps-huis en de beheerder werden betaald door Philips. Veel verenigingen hadden hier hun thuis zoals de toneelvereniging, de buurtvereniging, de biljartclub, de voetbalclub (het weiland naast het zaaltje fungeerde als voetbalveld), de muziekclub, de zangvereniging, de kaartclub (zondagochtend) en de gymnastiekclub. Voor de jeugd werd er bovendien een speeltuin aangelegd. Daarnaast werden er danslessen gegeven en kon je voor een bruiloft of een feest ook in het zaaltje terecht.
De leerlingen van de Zondagsschool van de Philipswijk in 1949.
Elke zondagmiddag ging de Protestantse jeugd naar de zondagsschool. Aanvankelijk in het schoolgebouw aan de Lieven de Keijlaan, later (toen er meer Protestantse kinderen in de wijk woonden) in "het zaaltje". Op de foto zijn o.m. te zien: Klaaske en Harm Meijer, Koosje Wolthuisen, Gerrit en Gijp Domselaar Buitenhuis, Roelie Eisinga, Roelie van Dijk, Dinie en Anton van Herpen, Dominee De Pater.
Weer zo'n activiteit uit "het zaaltje"! De gymnastiekvereniging. Zittend v.l.n.r. Agnes Rutten, ? Manders, Ria Eikemans, Marga v.d. Broek, Zus Eikemans, Doortje van Dinthen, Klaaske (Carla) Meijer, ?? Tweede rij, v.l.n.r. ??, ??, Margriet Engelen, ? Vermeltfoort, ??, Ellie Vermeulen, Sjef Clout, ? Buuts, Nel Clout, ?? ? Buuts, Harm Meijer, Theo Engelen. Daarachter (v.l.n.r.) o.m. Marietje Vermeulen, Jannie Clout, Roelie Eisinga, Liesbeth Meijer, Mientje Engelen, Bep van Asten, Doortje van Dinthen, ? van Bakel, Ria Vermeltfoort.
De Philipswijk had ook een eigen voetbalteam. Gespeeld werd er op het weiland naast "het zaaltje".

Op de foto:
Staande v.l.n.r.: Piet Gelten, Adrie (?) van der Weegen, Frits Cox, Piet van Zwam, Lambert Jansen, Marijn Dekkers, Kees Jaspers, Martien van Zwam, ??
Zittend v.l.n.r.: Aart Kielestein, Theo (?) Smulders, Jan Iding.De muziekvereniging was zo'n activiteit waaraan veel mensen uit de Philipswijk deelnamen. Van links naar rechts: Ria (?) Vermeltfoort, Reina Meijer, Liesbeth Meijer, Ria Vugs, Harm Meijer, Herman Buuts, Jannie Meijer, Dinie Buuts, Doortje v. Dinthen, Roelie Eisinga, Kees Keepers, Lies Meijer, Jan Arts (zaal-beheerder), Dhr. Eijzinga, Dhr.vd. Broek (bestuurslid), Dhr. v.Bakel, Bep v.Asten, Piet vd Moesdijk (dirigent), Marietje Vermeulen, Gerrit Domselaar Buitenhuis, Wim Vermeulen en Nel Clout.Het zaaltje is jarenlang beheerd door Jan Arts die dat met veel verve deed. Velen waren van mening dat het er na zijn vertrek lang niet meer zo gezellig was. Toen Geert Meijer terug kwam uit Nieuw Guinea (waar hij als marinier was gelegerd) werd er een groot feest gegeven in het zaaltje. Al snel bleek dat Jan niet genoeg bessenjenever had ingekocht. Geen nood, er was wél genoeg rode wijn. Dus mengde Jan de bessen met de wijn en er was voldoende voor de hele avond (veel genodigden hadden de andere ochtend wel een onverklaarbaar hevige kater!).
In de Philipswijk werd onderling veel getrouwd: Wim Arts en Cateau Clout, Marie Gelten en Herman Engelen, Toos Gelten en Piet van Zwam, Kees Gelten en Liesbeth Meijer, Ad Gelten en Reina Meijer. Het zaaltje was hét ontmoetingspunt voor de jeugd. Werd er ook wel eens buiten de wijk getrouwd? Uiteraard wel, maar het moet gezegd worden dat de mannen in de Philipswijk er alles aan deden om dit te voorkomen. Zo is er eens om boom over de weg gegooid toen men hoorde dat "die van Son" van plan waren om naar het zaaltje te komen.
Legendarisch was de toneelclub. Hierover doen onder de oud-Philipswijkers nog steeds veel verhalen de ronde. Er werden stukken opgedragen zoals 'Het lied van moeder' en 'Haar laatste wil'. Het verhaal wil dat bij een van de opvoeringen Sjeng Ramakers de rol van bruut zo overtuigend speelde dat één van de boeren uit het publiek het podium opsprong om het weerloze "slachtoffer" te redden. Kees Gelten, die enige tijd als regisseur heeft gefungeerd, had het maar moeilijk met zijn vrouwelijke cast: de bakvissen bleven maar giechelen en in de lach schieten. De getergde regisseur riep uiteindelijk in grote wanhoop uit "al zie je stront tegen de muur omhoogkruipen, dan lach je nog niet!" waarna de dames natuurlijk helemaal niet meer bijkwamen.
Naar Leven in Philipswijk - 2 Terug naar Philipswijk